Zeer goed onderwijs voor ieder kind!

 

logo_lbrt

Remedial Coaching

iStock_000012739224Medium

Nu en in de komende jaren zullen meer en meer kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in het reguliere onderwijs instromen. Van leerkrachten wordt verwacht deze kinderen Passend onderwijs te geven. Passend onderwijs doet een groot beroep op de professionaliteit van leraren. Praktijk de Opstap kan leraren ondersteunen in de vorm van Remedial Coaching.

Remedial Teaching

iStock_000008845782Medium

Remedial Teaching is gespecialiseerde hulp voor kinderen die dreigen vast te lopen op school. Bijvoorbeeld omdat de achterstand ten opzichte van andere kinderen te groot is of omdat zij door unieke eigenschappen toegespitste hulp nodig hebben. De hulp dient om aansluiting in de klas te (her)vinden of om een passend onderwijsaanbod te creëren, met optimale ontwikkelingskansen.

 

Pagina in ontwikkeling

Waiting for a Ride

Bijles is het herhalen van lesstof. Kwaliteit van instructie is daarbij het belangrijkst. De bijles van Praktijk de Opstap wordt georganiseerd in een stimulerende leeromgeving waar kinderen met en van elkaar leren. Deze bijles is leerhulp met een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding voor kinderen met matig/ lichte leerproblemen.

Hartelijk welkom op de website van Praktijk de Opstap in Diemen.
Praktijk de Opstap is een particuliere praktijk voor Remedial Coaching, Remedial Teaching en Bijles gericht op kinderen op de basisschool in Amsterdam en Diemen

De praktijk is geregistreerd bij de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers www.lbrt.nl

deOpstap     Zeezigt 428     1111 TV Diemen     020 – 779 10 42    info@praktijkdeopstap.nl